วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โฉมหน้า อ.จุฬาฯ นกหวีด กปปส. เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์ ที่ล็อกคอนักศึกษา เพื่อน เนติวิทย์

โฉมหน้า อ.จุฬาฯ นกหวีด กปปส. เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์ ที่ล็อกคอนักศึกษา เพื่อน เนติวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต

ที่ทำงาน:
0221 87052 ต่อ 114

โทรสาร:
0221 87053

อีเมล:
ruengwit.b@chula.ac.th

ประวัติ

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร์บางพระ
ปริญญาโท ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

-อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-กรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
-กรรมการฝ่ายกิจการนิสิตส่วนกลาง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
-ผู้ประสานงานกิจการนิสิต ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
-อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมจุฬาฯ - ทักษิณ
-อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมวอลเล่ย์บอล จุฬาฯ
-อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

ติดต่อ หัวหน้าทีมไม่ได้ ติดต่อเลขาผู้ประสานงาน:
ตำแหน่ง: เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล:
น.ส.วชิรญาณ์ พงษ์ภักดี
ที่ทำงาน: 0221 87052 ต่อ 114 ต่อ 115
โทรสาร:0221 87053

*สําหรับการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ระบบปกติ สามารถทําได้โดยกดเลข 0221 ข้างหน้าและตามหมายเลขภายในที.ท่านต้องการติดต่อ เช่น 022187052

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น